Jak provést správný výkop betonové jímky?


Vždy dbejte správných pokynů při usazování betonových žump. 


 Výkop připravte o 50cm větší než jsou rozměry žumpy.
Po montáži nádrže je potřeba namontovat kontrolní komínek do úrovně „0” a zakrýt průchod deskou.

1. Horní část betonového septiku
2. Dolní část betonového septiku
3. Vrstva písku
4. Spoj cementovou maltou (dokonale zajistí vodotěsnost)
5. Komín žumpy
6. Deska s otvorem
7. Kryt kontrolního otvoru z betonu