Časté dotazy
Kvalitní jímky z čisté směsi betonu


Jak poznat kvalitní betonovou žumpu?


 

LEPENÍ BETONOVÉ JÍMKY, ŽUMPY, SEPTIKU PROVÁDÍME CEMENTOVOU MALTOU, KTERÁ ZARUČUJE 100% TĚSNOST. ŽUMPY JSOU VHODNÉ DO MÍST S VYSOKOU SPODNÍ VODOU. Naše betonové septiky mají světle šedou barvu. Je to dáno tím, že směs betonu určená pro výrobu betonových žump je kvalitní, bez nějakých nežádoucích příměsí. Takto poznáte kvalitní betonovou žumpu již na první pohled.

 


Horní část nádrže s kontrolou a vstupem s pryžovým těsněním na vestavěné PVC KG trubce. Standardní průměr vstupu je 160mm.
Jímku po řádném vyschnutí zvenku ošetřujeme asfaltovým nátěrem. 
 
Sada obsahuje: komínový kroužek a krycí desku průlezu
Otvor krycí desky slouží k extrakci obsahu žumpy. Otvor krycí desky má otvor o průměru 250mm, je přikryta betonovým krytem.
 Spodní část nádrže 20m3 má drážku pro poskytnutí stability a integrity konstrukce. Skořepiny jsou spojeny vodotěsně maltou. Žumpa je utěsněna i z vnitřní strany, která je ošetřena nátěrem odolávající působení fekálií.

Vyhněte se nekvalitnímu betonu u betonových žump!


 Nekvalitní betonové žumpy poznáte na první pohled. V betonové směsi jsou různé příměsi dalších materiálů, které způsobují fleky v betonu. Do betonu jsou zřejmě přimíchávány další štěrky, strusky a jiné směsi.

Dbejte taky na jemnost betonu. Příliš velké bubliny na vnitřní straně způsobují rychlejší erozi. 

Velkou chybou některých výrobců bývá také velmi krátká doba řádného vyschnutí betonu. Díky tomu se rovněž mohou vyskytovat fleky na vnitřní i na vnější straně.
Jen při dodržení technologických postupů je možné ošetřit jímku vnitřním a vnějším nátěrem a to po řádném vyschnutí jímky. 

Životnost betonových jímek se tímto snižuje o několik let.
Vyžadujte správnou instalaci betonové jímky!


 Dvoudílné betonové septiky i jednodílné betonové septiky vždy lepíme na cementovou maltu. Komínek se také přilepuje cementovou maltou. Jen tak je zaručena dlouhodobá životnost. Tímto způsobem eliminujete prosáknutí spodních vod do žumpy.

Nepoužívejte pro spoj betonových jímek pěnu!


 Pěna má daleko menší životnost, než cementová malta. Časem se vytrácí a díky tomu může dojít k prosakování spodních vod do Vašeho septiku. Nechcete přece vyvážet žumpu častěji, než je zapotřebí. 

Betonové jímky vhodné do vysokých spodních vod


Díky odborné instalaci, kterou náš personál zajišťuje při instalaci betonových žump jsou vhodné do vysokých spodních vod. Lepením žump cementovou maltou výrazně prodlužujete životnost Vaší betonové jímky.

 

LEPENÍ BETONOVÉ JÍMKY, ŽUMPY, SEPTIKU PROVÁDÍME CEMENTOVOU MALTOU, KTERÁ ZARUČUJE 100% TĚSNOST. ŽUMPY JSOU VHODNÉ DO MÍST S VYSOKOU SPODNÍ VODOU.